Reportaż

25 listopada 2016r. w Hotelu Sheraton w Sopocie odbył się Kongres Naukowy ? Nowoczesne rozwiązania materiałowe i digitalne w medycynie regeneracyjnej i terapii chorób cywilizacyjnych?, wspólne przedsięwzięcie Zespołu Naukowo-Badawczego PGV, Politechniki Gdańskiej i European Dental Implant Institute Vivadental, przy współudziale Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej i Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii oddział Gdańsk.

W Kongresie brało udział blisko 200 uczestników, a wśród znamienitych wykładowców znaleźli się między innymi: prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz, dr hab. n.med. Tomasz Jastrzębski-prof. ndzw.GUMed, dr hab. n. med. Jerzy Jankau- prof. ndzw.GUMed, dr hab. Patrycja Koszałka, dr hab. Michał Pikuła oraz wielu innych.

Celem Kongresu była wymiana doświadczeń w szerokim interdyscyplinarnym gronie naukowców i klinicystów oraz dostawców nowoczesnych technologii medycznych, aby określić potencjał, szanse i zagrożenia oraz silne i słabe strony wynikające z zastosowania innowacyjnych rozwiązań. W szczególności dotyczy to komórek macierzystych, technik digitalnych oraz technologii powierzchni i biotechnologii. Pełne otwarcie, współdziałanie i wzajemna edukacja to najlepsza droga do postępu w medycynie. Interdyscyplinarne, międzybranżowe współdziałanie, angażujące lekarzy i inżynierów oraz świat nauki i biznesu, dla tworzenia zaawansowanych produktów w medycynie to idea jaka przyświeca temu wydarzeniu.

konferencja1

konferencja10

konferencja9

konferencja8

konferencja6

konferencja5

konferencja4

konferencja3

konferencja2

konferencja10

konferencja12

konferencja11

konferencja13

konferencja14

konferencja15

konferencja16

konferencja17

konferencja18

konferencja19

konferencja20

konferencja21

konferencja22

konferencja23

konferencja24

konferencja25

konferencja26

konferencja27

konferencja28

konferencja29

konferencja30

konferencja31

konferencja32

konferencja33

konferencja34

konferencja35

konferencja36

konferencja37

konferencja38

konferencja39

konferencja40

konferencja41

konferencja42

konferencja43

konferencja44

konferencja45

konferencja46

konferencja47

konferencja49

konferencja50

konferencja51

konferencja52

konferencja53

konferencja54

konferencja55

konferencja56

konferencja57

konferencja58

konferencja59

konferencja60

konferencja61

konferencja62

konferencja63

konferencja64

konferencja65

konferencja66

konferencja67

konferencja68

konferencja69

konferencja70

konferencja71

konferencja72

konferencja73

konferencja74

konferencja75

konferencja76

konferencja77

konferencja78

konferencja79

konferencja80

konferencja81

konferencja82

konferencja83

konferencja84

konferencja85

konferencja86

konferencja87

konferencja88

konferencja89

konferencja90

konferencja91

konferencja92

konferencja93

konferencja94

konferencja95

konferencja96

konferencja97

konferencja98

konferencja99

konferencja100

konferencja101

konferencja102

konferencja103

konferencja104

konferencja105

konferencja106

konferencja107

konferencja108

konferencja109

konferencja110

konferencja111

konferencja112

konferencja113

konferencja114

konferencja115

konferencja116

konferencja117

konferencja118

konferencja119

konferencja120

konferencja121

konferencja122

konferencja123

konferencja124

konferencja125

konferencja126

konferencja127

konferencja128

konferencja129

konferencja130

konferencja131

konferencja132

konferencja133

konferencja134

konferencja135

konferencja136

konferencja137

konferencja138

konferencja139

konferencja140

konferencja141

konferencja142

konferencja143

konferencja144

konferencja145

konferencja146

konferencja147

konferencja148

konferencja149

konferencja150

konferencja151

konferencja152

konferencja153

konferencja154

konferencja155

konferencja156

konferencja157