Kongres

VIVA HEALTH FUTURE
Kongres Naukowy Zespołu PGV

Pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka

Nowoczesne rozwiązania materiałowe i digitalne
w medycynie regeneracyjnej i terapii chorób cywilizacyjnych.

Organizatorzy:
European Dental Implant Institute Vivadental
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej
Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej

Współorganizatorzy:

Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii

Kongres odbył się 25 listopada 2016r. w Hotelu Sheraton w Sopocie. Celem Kongresu była wymiana doświadczeń w szerokim interdyscyplinarnym gronie naukowców i klinicystów oraz dostawców nowoczesnych technologii medycznych, aby określić potencjał, szanse i zagrożenia oraz silne i słabe strony wynikające z zastosowania innowacyjnych rozwiązań. W szczególności dotyczy to komórek macierzystych, technik digitalnych oraz technologii powierzchni i biotechnologii. Pełne otwarcie, współdziałanie i wzajemna edukacja to najlepsza droga do postępu w medycynie. Interdyscyplinarne, międzybranżowe współdziałanie, angażujące lekarzy i inżynierów oraz świat nauki i biznesu, dla tworzenia zaawansowanych produktów w medycynie to idea jaka przyświeca temu wydarzeniu.

 

kongres-vivadental7