Program

kongres-vivadental13

Kongres odbędzie się w godzinach 9.00-17.00, składa się z 3 sesji plenarnych i 1 komunikatowej oraz forum gospodarczego z udziałem telewizji VivaTV.

8.00-8.50 Rejestracja

9.00-9.15 Otwarcie Kongresu

Dr n.med Violetta Szycik, Prof. dr hab. Andrzej Zieliński, Zaproszeni Goście

9.15-10.00 I sesja – Materiały i technologie

9.15-9.30 Kierunki rozwoju biomateriałów i implantów – nadzieje i zagrożenia
Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, Kierownik Zakładu Biomateriałów, Politechnika Gdańska

9.30-9.45 Powłoki chitozanowe i ich potencjalne zastosowania w medycynie implantacyjnej
Dr inż. Milena Supernak-Marczewska, European Dental Implant Institute Vivadental

9.45-10.00 Znaczenie jakości powierzchni w zabiegach implantacyjnych
Prof. dr hab n.med. Andrzej Wojtowicz, Kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

10.11.30 II sesja – Digitalne rozwiązania medyczne

10.00-10.15 Informacja to siła- praktyczne zastosowanie obrazowania CBCT w różnych gałęziach stomatologicznych
Dr Mateusz Szkliniarz, Kavo Polska

10.15-10.30 Vivadental Smile Design – unikalne walory technologii DSD w doskonałej rekonstrukcji uzębienia
Dr n.med. Ewa Chomik, Klinika Vivadental

10.30-10.45 Skanowanie w protetyce stomatologicznej
Tech. Dent. Robert Michalik,Specjalista Technologii CAD/CAM,  Robocam

10.45-11.00 Wirtualne planowanie zabiegu wszczepienia implantów i odbudowy protetycznej na implantach
Paweł Jastrzębski Specjalista technologii CAD/CAM NobelProcera i NobelClinician, Nobel Biocare Polska

11.00-11.15 Technologie przyrostowe w rekonstrukcji kości twarzoczaszki
Dr n.med. Piotr Chomik, Klinika Vivadental

11.15-11.45 Przerwa Kawowa

11.45-13.15 III sesja – Medycyna regeneracyjna z zastosowaniem komórek macierzystych część  I

11.45-12.00 Źródła i metody pozyskiwania komórek macierzystych
dr hab. Michał Pikuła,Wydział Lekarski Gdański Uniwersytet Medyczny

12.00-12.15 Regulacja aktywności komórek macierzystych.
dr hab.Patrycja Koszałka , Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed (Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego)

12.15 -12.30 Nowoczesna technologia pozyskiwania komórek macierzystych do przeszczepów autogennych w zabiegach jednoczasowych
Dr Izabella Krawczak HAMMERmed Medical Polska Sp. z o.o. Sp.k.

12.30.12-45 Zastosowanie komórek macierzystych w regeneracji tkanki kostnej żuchwy i szczęki
Dr n.med. Violetta Szycik, Klinika Vivadental

12.45-13.00  Charakterystyka ADRC w badaniach przedklinicznych oraz ich zastosowanie w neurologii
Dr Anna Sarnowska, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk

13.00-13.15 Zastosowanie komórek macierzystych w leczeniu chorób serca
Prof. dr hab. n.med. Romuald Cichoń, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Kardiochirurgii I Katedry i Kliniki Kardiologii

13.15-14.15 LUNCH

 14.15 -15.30 III sesja – Medycyna regeneracyjna z zastosowaniem komórek macierzystych część II

14.15 14-30 Zapotrzebowanie na zabiegi rekonstrukcyjne w chirurgii onkologicznej
Dr hab. n.med. Tomasz Jastrzębski Prof. ndzw. GUMed

14.30-14.45 Metodyka rekonstrukcji po zabiegach chirurgicznych oraz w leczeniu wad wrodzonych i nabytych
Dr hab. n.med. Jerzy Jankau Prof. ndzw. GUMed Specjalista Chirurgii Plastycznej

14.45-15.00 Komórki macierzyste w terapii oparzeń
Dr  Danuta Pawlik – Knapik specjalista chirurgii plastycznej, Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich

15.00-15.15 Wykorzystanie komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego w rekonstrukcjach ortopedycznych
Dr Jakub Jabłoński, Orto Med Sport, Łódź

15.15-15.30 W drodze do hodowli zębów ? komórki macierzyste pochodzenia zębowego
Prof. dr hab. n.med. Andrzej Wojtowicz, Kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

15.30-16.00 Przerwa Kawowa

16.00-17.00 Sesja komunikatowa

Developmental capability of buccal pouch mucosal cells during real-time cells proliferation in vitro-pig model approach Dr hab. n. med Bartosz Kempisty, Dr n. med. Marta Dyszkiewicz-Konwińska Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra i Zakład Histologii i Embriologii

Polimery przewodzące dla biodegradowalnych metalicznych materiałów na implanty Mgr inż.  Karolina Cysewska Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Katedra Inżynierii Biomedycznej

Modyfikacja warstw tlenkowych na stopie tytanu Ti-13Nb-13Zr przeznaczonych na implanty stomatologiczne Dr inż. Agnieszka Ossowska Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny,Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania, Zespół Biomateriałów

Wytwarzanie podbudów pod korony dentystyczne ze stopu Ti-13Nb-13Zr metodą druku 3D Mgr inż. Katarzyna Zasińska, Dr inż. Tomasz Seramak Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania, Zespół Biomateriałów

Bioceramika na diamencie-innowacja w implantologii Mgr inż. Paulina Strąkowska Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania, Zespół Biomateriałów

Wpływ parametrów osadzania elektroforetycznego na właściwości powłoki nanohydroksyapatytowej na stopie tytanu Ti-13Nb-13Zr Mgr inż. Michał Bartmański Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania, Zespół Biomateriałów

Współpraca szkoleniowa i naukowa z Adin Dental Implant Systems Jakub Orawiec GM Adin Dental Poland

Wypełnienie kostne na bazie nanomateriałów w zastosowaniu stomatologicznym Mgr inż. Anna Szoka Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania, Zespół Biomateriałów

Urządzenie do rehabilitacji ręki u pacjentów z niedowładem połowiczym Inż. Agata Wasilczuk, Prof.dr hab.inż. Michał Wasilczuk Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Katedra Konstrukcji Maszyn i Pojazdów

Powłoka bakteriobójcza na implantach metalicznych Mgr inż. Marcin Wekwejt Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny, Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania, Zespół Biomateriałów

Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą z jednoczasowym wszczepieniem implantów jako możliwość poprawy jakości życia pacjentów Paulina Pałasz Gdański Uniwersytet Medyczny/PTSS Gdańsk

Współczesna diagnostyka obrazowa raka płaskonabłonkowego jamy ustnej Paulina Pałasz Gdański Uniwersytet Medyczny/PTSS Gdańsk

17.00-18.00 Forum medyczne z udziałem VivaTV

Po zakończonym Kongresie o godzinie 20.00 odbędzie się  uroczysta kolacja w Hotelu Sheraton w Sopocie z muzyką na żywo.

kongres-vivadental3